Akcja na Kutscherę i tajemnice Pałacu Staszica

Jesienią 1943 stanowisko dowódcy policji i SS na dystrykt warszawski objął Franz Kutschera, który zarządzał w Warszawie uliczne egzekucje, skutecznie terroryzujące mieszkańców stolicy. Rozkaz zlikwidowania „kata Warszawy” wydał dowódca Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej AK Emil August Fieldorf „Nil”, zlecając przygotowanie akcji kompanii „Pegaz” – późniejszemu legendarnemu batalionowi „Parasol”. Z kolei dowódca „Pegaza” – cichociemny Adam Borys „Bryl” zdecydował, że bezpośrednimi wykonawcami będą żołnierze I plutonu dowodzeni przez Bronisława Pietraszewicza „Lota”. Pierwszą próbę wykonania akcji podjęto 28 stycznia 1944 – Kutschera nie pojawił się jednak tego dnia w komendanturze policji i SS przy Al. Ujazdowskich 23. Zginął dopiero 1 lutego. Akcja zlikwidowania „kata Warszawy” niemal od razu obrosła legendą.

[…]

„PAMIĘTNIKI ŻOŁNIERZY BATALIONU AK PARASOL”, CZYLI ZA KULISAMI „NOWEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ”

Waldemar Stopczyński

Ciąg zdarzeń rozpoczęty w 2004 r., który doprowadził do ukazania się w maju tego roku książki „Pamiętniki żołnierzy batalionu AK Parasol”, to smutna opowieść o tym, jak w imię nowej, rzekomo wreszcie godnościowej polityki historycznej, rozmienia się na drobną monetę to, co w sferze deklaracji wynosi się na ołtarze. Głównym bohaterem tej opowieści jest wicedyrektor Archiwum Akt Nowych – Mariusz Olczak. Niepoślednią w niej rolę, choć w istocie rolę figuranta, odegrał Andrzej Ryba – znany z kontrowersyjnych opinii o polityce społecznej Adolfa Hitlera wydawca książek belgijskiego esesmana Léona Degrelle’a. Niewielką, ale znaczącą rolę przyjął i odegrał w tej historii także prof. Wojciech Polak – m.in. przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

[…]

Trójmiejskie obchody 75. rocznicy zlikwidowania kata Warszawy

Jesienią 1943 funkcję dowódcy policji i SS na dystrykt warszawski objął Franz Kutschera. Zastąpił na tej funkcji Jürgena Stroppa – pacyfikatora powstania w getcie warszawskim. Kutschera zarządzał w Warszawie na skalę dotąd niewidzianą uliczne egzekucje, które skutecznie terroryzowały mieszkańców stolicy. Rozkaz zlikwidowania „kata Warszawy” wydał dowódca Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej AK Emil August Fieldorf Read more about Trójmiejskie obchody 75. rocznicy zlikwidowania kata Warszawy[…]

”W kręgu Bolesława Srockiego”

16 listopada odbyła się promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje – wspomnienia – polemiki” Waldemara Stopczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego. Promocja książki odbyła się ramach wykładów otwartych „Spotkania z historią” organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które jest wydawcą książki. Waldemar Stopczyński opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z Bolesławem Read more about ”W kręgu Bolesława Srockiego”[…]

„Między dumą a kompleksami”

Dla Polski. Między dumą a kompleksami to tytuł trzeciego spotkania z cyklu debat zainicjowanych przez Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, w trakcie których zaproszeni goście – autorytety w różnych dziedzinach – dyskutują o problemach współczesności, jako pretekst traktując hasła sformułowane w kręgu Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w wiekach XIX i XX. „DLA POLSKI” – to najważniejsze Read more about „Między dumą a kompleksami”[…]

„Między buntem a obojętnością”

MIĘDZY BUNTEM A OBOJĘTNOŚCIĄ to tytuł kolejnej z cyklu debat zainicjowanych przez Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego, w trakcie których zaproszeni goście – autorytety w różnych dziedzinach – dyskutują o problemach współczesności, jako pretekst traktując hasła sformułowane w kręgu Związku Młodzieży Polskiej Zet w wiekach XIX i XX. Debata odbyła się w dniu 28 listopada 2015 roku w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności Read more about „Między buntem a obojętnością”[…]

„Między samodzielnością a karnością”

25 października 2014 roku w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego zorganizowało we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności i Gdańską Fundacją Oświatową debatę pt. „Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”. Debata została poprowadzona przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego. Udział w debacie wzięli:   Pan profesor Henryk Samsonowicz (historyk, miediewista, Read more about „Między samodzielnością a karnością”[…]