„Między samodzielnością a karnością”

25 października 2014 roku w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego zorganizowało we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności i Gdańską Fundacją Oświatową debatę pt. „Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”.

12185461_932647303494787_2178846430375731476_o

Debata została poprowadzona przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego. Udział w debacie wzięli:

 

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Profesor Henryk Samsonowicz Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Alicja Pacewicz Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Jan Wróbel Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Piotr Pacewicz Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Robert Gliński Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  • Pan profesor Henryk Samsonowicz (historyk, miediewista, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk humanistycznych, były minister edukacji narodowej)
  • Pani Alicja Pacewicz (działaczka społeczna i oświatowa, współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej)
  • Pan Piotr Pacewicz (psycholog, dziennikarz, związany z Gazetą Wyborczą)
  • Pan Robert Gliński (reżyser, były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, reżyser „Kamieni na szaniec”)
  • Pan Jan Wróbel (dziennikarz, nauczyciel, historyk)

Każdy z prelegentów przedstawił inny punkt widzenia problemu.
Profesor Samsonowicz ocenił karność jako „konieczność podporządkowania się normom życia społecznego”. Były minister edukacji stwierdził także, iż „częste pytanie, ciekawość, to klucz do mądrości”. Dla Jana Wróbla wartością jest „karność wynikająca z własnego wyboru”. Dodatkowo dziennikarz nakreślił przed widownią niezbyt pochlebną panoramę polskich mediów, których sam jest przedstawicielem. Robert Gliński z drugiej strony opowiedział się za karnością jako „wiernością sobie i swoim ideałom, wspaniałą, samodzielną, z wartościami”. Alicja Pacewicz podkreślała jak wielkie znaczenie ma nauka pracy w grupie i że zamiast rywalizacji szkoła i pochwaliła dzisiejszą młodzież, którą nazwał po prostu „powinna stawiać na współpracę pomiędzy uczniami”. Piotr Pacewicz zaakcentował problem „braku zaufania społecznego i aprobatę społeczeństwa dla przemocy”. Zaznaczył również, że „sprzeciw jest rzeczą naturalną” i powinniśmy uczyć właśnie „zgody na sprzeciw”. W trakcie debaty goście wielokrotnie odnosili się do spotkań z młodzieżą, w których wcześniej uczestniczyli. Debatę ksiądz Niedałtowski zakończył przywołaniem synonimów karności, ażeby pokazać jak szerokie jest to pojęcie.

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Ksiądz Paweł Niedałtowski Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Debata „Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu” Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

Przed debatą spotkania młodzieży z zaproszonymi gośćmi. W panelu „historycznym” trójmiejska młodzież miała okazję porozmawiać z Profesorem Henrykiem Samsonowiczem oraz Robertem Glińskim. Natomiast w panelu „społecznym” młodzi wymienili swoje poglądy z Alicją i Piotrem Pacewiczami oraz Janem Wróblem. Młodzież, podczas zamkniętych spotkań, pytała specjalistów o ich stosunek do Powstania Warszawskiego, którego 70. rocznicę niedawno obchodziliśmy oraz działań Polskiego Państwa Podziemnego. Padały również głosy pełne wątpliwości o to czy polska szkoła skutecznie uczy nas samodzielności, nie mówiąc już o karności. Młodzi pytali także o stosunek do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, gdzie trwa regularna wojna. Pytano o to, jakich obywateli potrzebuje dzisiaj III RP – patriotów czy ludzi przedsiębiorczych? A może tych, którzy są jednym i drugim?

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Projekcja etiudy „Pomnik trwalszy nad spichrz” Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

25.10.2014 Gdańsk. ECS Debata "Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Fot.Roman Jocher

Projekcja etiudy „Pomnik trwalszy nad spichrz” Fot.Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 

 

Debacie patronowała postać Bolesława Srockiego, wychowawcy młodzieży z kręgu batalionów „Zośka” i „Parasol”, który hasło przewodnie debaty wdrażał w życie już ponad 70 lat temu.

srocki

Bolesław Srocki