”W kręgu Bolesława Srockiego”

16.11.2016 Gdańsk. Promcoja książki "W kręgu Bolesława Srockiego". Fot Roman Jocher

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego”. Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16 listopada odbyła się promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje – wspomnienia – polemiki” Waldemara Stopczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego. Promocja książki

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki "W kręgu Bolesława Srockiego". Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego”. Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

odbyła się ramach wykładów otwartych „Spotkania z historią” organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które jest wydawcą książki.

Waldemar Stopczyński opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z Bolesławem Srockim, o ciężkiej pracy nad zbieraniem materiałów, badaniem dokumentów, które są ściśle związane z otoczeniem Pana Bolesława. Oczywiście promocja książki nie mogła odbyć się bez udziału gości, którzy chętnie zadawali autorowi pytania na temat książki.

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki "W kręgu Bolesława Srockiego". Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego”. Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Podczas spotkania wielokrotnie została podkreślona jak istotna w tworzeniu książki i Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego była rola uczniów Waldemara Stopczyńskiego oraz ich rodziców.

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki "W kręgu Bolesława Srockiego". Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego”. Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki "W kręgu Bolesława Srockiego". Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.11.2016 Gdańsk. Promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego”. Fot Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku