”W kręgu Bolesława Srockiego”

16 listopada odbyła się promocja książki „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje – wspomnienia – polemiki” Waldemara Stopczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia imienia Bolesława Srockiego. Promocja książki odbyła się ramach wykładów otwartych „Spotkania z historią” organizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które jest wydawcą książki. Waldemar Stopczyński opowiedział jak zaczęła się jego przygoda z Bolesławem Read more about ”W kręgu Bolesława Srockiego”[…]

Władysław Kamiński

Władysław Kamiński (1897–17 V 1944 r.)  Zetowiec, legionista, członek Towarzystwa Straży Kresowej, ppłk rezerwy piechoty WP; w dwudziestoleciu międzywojennym poseł i senator. Od 20 IX 1939 r. organizator konspiracji antysowieckiej w Wilnie, aresztowany w kwietniu 1941 r., po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci, której w wyniku zawarcia układu Sikorski–Majski nie wykonano. W 2. Korpusie Read more about Władysław Kamiński[…]

Bolesław Srocki

  Bolesław Srocki członek władz Zet-u, redaktor, publicysta, działacz polityczny i społeczny. Współorganizator Związku Naprawy Rzeczpospolitej, poseł na Sejm z ramienia BBWR. W czasie okupacji doradca polityczny przy szefie sztabu ZWZ-AK, zastępca i współpracownik Aleksandra Kamińskiego redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego, autora Kamieni na szaniec. Mentor, duchowy i intelektualny przewodnik Pet-u grupy młodzieży, która w okresie okupacji hitlerowskiej Read more about Bolesław Srocki[…]