Władysław Kamiński

Władysław Kamiński

(1897–17 V 1944 r.) 

kaminskilegitymacja

Zetowiec, legionista, członek Towarzystwa Straży Kresowej, ppłk rezerwy piechoty WP; w dwudziestoleciu międzywojennym poseł i senator. Od 20 IX 1939 r. organizator konspiracji antysowieckiej w Wilnie, aresztowany w kwietniu 1941 r., po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci, której w wyniku zawarcia układu Sikorski–Majski nie wykonano. W 2. Korpusie Polskim dowódca 13. baonu strzelców 5. Wileńskiej Brygady Piechoty. Poległ w walkach o Monte Cassino.

Należałem do tego tuzina piłsudczyków, który naprawdę miał wpływ na to, co się w Polsce przedwojennej działo. Muszę ratować honor piłsudczyków, gdyż ich 90% zawiodło. Pozostaje mi tylko droga walki z bronią w ręku, nie żadne działania polityczne.

Władysław Kamiński do ambasadora Stanisława Kota na propozycję objęcia głównej delegatury ambasady polskiej w Taszkiencie

Władysław Kamiński jest patronem trzeciej debaty organizowanej przez Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego „Między dumą a kompleksami”.