Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego

Bolesław Srocki

  Bolesław Srocki członek władz Zet-u, redaktor, publicysta, działacz polityczny i społeczny. Współorganizator Związku Naprawy Rzeczpospolitej, poseł na Sejm z ramienia BBWR. W czasie okupacji doradca polityczny przy szefie sztabu ZWZ-AK, zastępca i współpracownik Aleksandra Kamińskiego redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego, autora Kamieni na szaniec. Mentor, duchowy i intelektualny przewodnik Pet-u grupy młodzieży, która w okresie okupacji hitlerowskiej Read more about Bolesław Srocki[…]