Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego

„Między samodzielnością a karnością”

25 października 2014 roku w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego zorganizowało we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności i Gdańską Fundacją Oświatową debatę pt. „Między samodzielnością a karnością. Porozmawiajmy o wychowaniu”. Debata została poprowadzona przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego. Udział w debacie wzięli:   Pan profesor Henryk Samsonowicz (historyk, miediewista, Read more about „Między samodzielnością a karnością”[…]

Bolesław Srocki

  Bolesław Srocki członek władz Zet-u, redaktor, publicysta, działacz polityczny i społeczny. Współorganizator Związku Naprawy Rzeczpospolitej, poseł na Sejm z ramienia BBWR. W czasie okupacji doradca polityczny przy szefie sztabu ZWZ-AK, zastępca i współpracownik Aleksandra Kamińskiego redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego, autora Kamieni na szaniec. Mentor, duchowy i intelektualny przewodnik Pet-u grupy młodzieży, która w okresie okupacji hitlerowskiej Read more about Bolesław Srocki[…]